Hyundai Tucson

845,000,000

Hyundai Tucson là một chiếc SUV cỡ nhỏ rất năng động và mạnh mẽ. Với thế hệ thứ tư, những thay đổi triệt mà Hyundai thực hiện đã khiến cho chiếc SUV 5 chỗ này trông mạnh mẽ hơn, được hỗ trợ bởi việc bổ sung công nghệ và động cơ mới của Hyundai.

Gọi điện thoại
0917286162